Αστρονομικές Μετρήσεις στην Αρχαία Ελλάδα

 
 

Το πρόγραμμα

Δράσεις
Εκδηλώσεις
Σύνδεσμοι
Παραδοτέα
 

Αγγλικά

 

Εκδηλώσεις


Πρωινές παρατηρήσεις: Παρατηρώντας ηλιακές κηλίδες

Τα αστέρια είναι πάρα πολύ μακριά και δεν μπορούμε να διακρίνουμε οπτικά χαρακτηριστικά τους με το διαμέτρου 20 εκατοστών τηλεσκόπιό μας από τη Γη.
Αλλά μια στιγμή! Αυτό ισχύει για όλα τα αστέρια, εκτός από ένα: Τον Ήλιο μας!

Και ο Ήλιος είναι στον ουρανό την ημέρα και μπορούμε να τον παρατηρήσουμε κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων.
Επομένως, εξοπλίσαμε τον παρατηρητή του τηλεσκοπίου μας με ένα ηλιακό φίλτρο και ξεκινήσαμε για να παρατηρήσουμε ένα αστέρι.

παρατηρήσεις ηλιακών κηλίδων_1

Το πρώτο πράγμα που παρατηρήσαμε είναι ότι ο Ήλιος είναι μία σχεδόν τέλεια φωτεινή σφαίρα! Αλλά είχε κηλίδες!
Υπήρχαν τρία ζευγάρια ηλιακών κηλίδων, φανερώνοντας τα λιγότερο θερμά μέρη της επιφάνειας του 'Ηλιου.

παρατηρήσεις ηλιακών κηλίδων_2

Ό,τι μάθαμε στα μαθήματα Αστρονομίας για τον Ήλιο μας είναι αλήθεια! Ο 'Ηλιος συμπεριφέρεται σαν ένα κανονικό αστέρι!

 

Αρχή ] [ Το Πρόγραμμα ] [ Δράσεις ] [ Εκδηλώσεις ] [ Σύνδεσμοι ] [ Παραδοτέα ]