Αστρονομικές Μετρήσεις στην Αρχαία Ελλάδα

 
 

Το πρόγραμμα

Δράσεις
Εκδηλώσεις
Σύνδεσμοι
Παραδοτέα
 

Αγγλικά

 
 

Το πρόγραμμα ADMire στοχεύει να ενημερώσει τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής και την τοπική κοινότητα
 
για τις Αστρονομικές Μετρήσεις που έγιναν στην Αρχαία Ελλάδα
 
και αποτελεί μία κοινή προσπάθεια