Αστρονομικές Μετρήσεις στην Αρχαία Ελλάδα

 
 

Το πρόγραμμα

Δράσεις
Εκδηλώσεις
Σύνδεσμοι
Παραδοτέα
 

Αγγλικά

 

Δράσεις του Προγράμματος


Το πρόγραμμα ενσωματώνεται στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας (project) του Β τετραμήνου του Ελληνικού Προγράμματος Σπουδών της Β' Λυκείου. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι 16χρονοι μαθητές θα αποκτήσουν τις στοιχειώδεις γνώσεις για την κίνηση της Γης και των ουράνιων σωμάτων, θα ανασκευάσουν τυχόν εναλλακτικές αντιλήψεις που απέκτησαν από το περιβάλλον τους, θα κάνουν μετρήσεις των διαστάσεων της Γης, της Σελήνης και του Ήλιου και των αποστάσεών τους και θα παρατηρήσουν τον Ήλιο στις ώρες του μαθήματος και το νυχτερινό ουρανό κατά τη διάρκεια έκτακτων βραδυνών μαθημάτων.

Στη συνέχεια οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις τεχνικές και τα ευρήματά τους σε μία σειρά από διαλέξεις και εργαστήρια σε μαθητές άλλων σχολείων της περιοχής. Παρόμοιες παρουσιάσεις από τους μαθητές και προσκεκλημένους ειδικούς θα γίνουν και προς την τοπική κοινωνία κατά τη διάρκεια των τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι του 2013. Επομένως, οι μαθητες αυτοί θα ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές για τα γειτονικά σχολεία και την τοπική κοινωνία.

Τα μαθήματα αστρονομίας θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του Α τετραμήνου του 2013 όταν οι μαθητές θα επεκτείνουν τις γνώσεις τους πέρα από την τοπική μας γειτονιά με παρατηρήσεις και αστροφωτογράφηση των θαυμάτων του Κόσμου γύρω μας. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει και τους μαθητές των επόμενων τάξεων να επαναλάβουν και να επεκτείνουν τις μετρήσεις της φετινής τάξης.

Αρχή ] [ Το Πρόγραμμα ] [ Δράσεις ] [ Εκδηλώσεις ] [ Σύνδεσμοι ] [ Παραδοτέα ]